lördag 4 juni 2011

Rävens dvärgbandmask

Framdelen av en bandmask hittad på http://ragdoll.ifokus.se/
Sista månaderna har det förekommit flera rapporter om förekomst av rävens dvärbandmask (Echinococcus multilocularis) på räv i Sverige. Nu har den påvisats i Östergötland, Södermanland och senast i Dalarna. Den är med andra ord väl spridd i landet - eventuellt går den inte att utrota - utan vi kanske måste lära oss leva med den. Den vuxna masken lever i tarmen hos köttätare som har gnagare som byte. I deras tarm lägger den ägg som kommer ut med avföringen och som infekterar gnagare. I dem bildar parasiten "blåsor" i inre organ som den också förökar sig i. Parasiten försvagar gnagaren som blir ett lätt byte för en räv, katt, hund eller annat köttätande djur - och därmed blir parasiten vuxen i tarmen på dem och kan börja utsöndra ägg - cirkeln är sluten. Det som är så otrevligt är att får vi människor i oss äggen, så betraktar parasiten oss som gnagare, och bildar cystor i våra inre organ. Dessa kan bli stora och måste avlägsnas kirurgiskt. Ägg kan vi få i oss genom att kela med vår infekterade hund eller katt, eller äta av okokta bär som förorenats av tex avföring från räv. Vill du veta mer så läs Statens Veterinärmedicinska Anstalts tidskrift SVAvet nr 2 2011 (en alldeles utmärkt tidskrift för oss som vill veta vad som händer i vår herres hage).

Vi har tidigare varit förskonade från den här parasiten som nu och framgent kommer att begränsa hur vi kan nyttja våra rika naturtillgångar som bär och svamp. När vi gick med i EU så fick vi tillstånd att kräva avmaskning av alla hundar som kom in i Sverige för att slippa få in eländet. Men som alltid finns det människor som anser att regler inte är till för dem och som struntat i att avmaska hunden eller rentav smugglat in hunden utan någon som helst kontroll. Eftersom parasiten är påvisad på flera ställen i landet så är det troligt att den också förts in i landet av flera olika djurägare.
Om du som läser detta vet med dig att du är en av dem som struntade i att avmaska din hund eller har smugglat in den  - så hoppas jag du nu känner dig riktigt skyldig och illa till mods i vetskapen att du genom din egoism, för alltid har förändrat vårt hållningssätt till vår natur. Den vetskapen ska du leva med (om du nu bryr dig). Du ska också veta att är det din hund som spridit parasiten in i Sverige - så finns det också en risk att DU är infekterad (och det bryr du dig förmodligen mer i)!!!!!

Personligen tror jag att det är en tidsfråga innan nästa stora zoonos (sjukdom som kan spridas från djur till människa) knackar på porten till konungadömmet Sverige - Rabies. Kan vi få in dvärgbandmasken så kan vi också få in det virus som orsakar den fruktade sjukdomen rabies. Eftersom jag är pessimist när det gäller att vi ska få alla människor att förstå och följa de regler som tillkommit för att skydda oss så är jag övertygad om att en av dessa självgoda egoister som smugglar in hundar i landet kommer även att  ta med sig denna fruktade sjukdom.

Vet du någon som smugglat in sin hund i Sverige - anmäl det till tullen eller till din länsveterinär.
Och du som är en hundsmugglare, för din egen skull, gå till en veterinär och få hunden ordentligt avmaskad och kontrollerad och vaccinerad för rabies.

Läs mer om rabies och dvärgbandmask på Smittskyddsinstitutets hemsida

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar