måndag 13 juni 2011

Fy f-n vad varmt det är......

Märkligt vilka associationer man får i det varma vädret.  Värmen får mig att tänka på myten om självantändning! Som ni säkert känner till så finns det berättelser om att människor plötsligt fattat eld och brunnit upp , "inifrån", med en kraftigt sotande låga....!!!!  Det är väl allom bekant att tex trasor med linolja eller fuktigt sågspån kan utveckla värme så det självantänder. Att det skulle gälla människor låter långsökt, men  det finns ett antal händelser som har gett upphov till dessa rykten. Första fallet noterades mitten av 1700-talet och dokumenterades i boken De Incendiis Corporis Humani Spontaneis av Jonas Dupont. På senare tid finns det beskrivet en kvinna vid namn Mary Reeser som i början på 1950-talet brann upp tillsammans med en del intill stående möbler, det enda som blev kvar var ena foten. I mitten på 60-talet kom turen till en man, John Irving Bentley, som man hittade smalbenet av i ett meterstort hål i golvet i hans hem. Det som är gemensamt för de beskrivna fallen är det rör sig om äldre människor i ett slutet rum, påverkade av alkohol, tabletter eller liknande, och att de sitter eller ligger ner. Det finns också öppen eld i form av en brasa, cigarett eller brinnande vaxljus i nära anslutning till kroppen.
Många förklaringar till fenomenet har framförts genom åren, överdrivet alkoholintag, tarmgaser, blixtar etc. Det som troligen händer är att  elden sprids från källan till något i omgivningen. Eftersom det är ett slutet rum sprids elden inte så snabbt som den skulle göra om den fick tillgång till luft/syre. Rökgaserna  medför att personen blir medvetslös, klädesplagg fattar eld och värmer upp kroppen lokalt så att kroppsfett smälter och sugs upp av klädesplagget som därmed kommer att fungera som veke. Och så fortsätter processen tills syret i luften är så förbrukat att förbränningen inte kan fortsätta eller att att det brännbara tar slut.
Näääää...., nu måste jag ha en kall dusch innan jag går upp i rök.................... Vi höres......G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar