lördag 8 oktober 2011

Varför ska alla fördomar om politiker slå in.....!!!

Enligt Svenska Akademin är definitionen på förtroende:
tillit, tillförsikt (till ngn l. ngns karaktär, ngns trohet,
redbarhet, duglighet, tro (på ngn);  närmande sig bet.:
aktning, tillgivenhet; i fråga om sak: förlitande (på ngt)
l. tilltro (till ngt, med avs. på dess goda egenskaper,
 
Då var det dags igen!!! Denna gång förtroendevalda Håkan Juholt.
Vi skattebetalare, hans väljare, de som litade på honom och gav honom sitt förtroende, har enligt Aftonbladet, emot alla regler, betalat hans och hans sambos hyra sedan 2007.
Riksdagsmän erhåller ersättning för dubbelt boende, men endast för egen del. Eventuella sambos eller liknande får betala sin del. I flera tidningsartiklar presenterar han sin Åsa som särbo men tydligen har de bott tillsammans. Och den gode Håkan har sökt och erhållit ersättning för hela hyresbeloppet.
Det hela känns särskilt uppseendeväckande eftersom sär-/sambon Åsa själv var i blåsväder 2007 för bedrägeri mot sin arbetsgivare. Enligt uppgift har Juholt under åren oskäligen erhållit cirka 190000 kronor.
Det hela uppdagades i samband med att han fått en hyreshöjning och därmed begärde höjd ersättning.
– Jag har trott att jag har gjort rätt säger han enligt Aftonbladet
Det finns dock uppgifter på att han redan 2009 gjordes uppmärksam på felet i samband med en intern revision.
Dessutom vi undersåtar vanliga dödliga ickepolitiker, förväntas själva hålla rätt på och presentera sanningen när vi söker bidrag - annars kommer fru Justitia eventuellt tillsammans med farbror kronofogden.
Ibland diskuteras om att rättvisan
fru Justitia är blind - och det verkar
stämma när det gäller politiker
 
Någon som är förvånad över om detta inte gäller politiker...? Någon som tror att Håkan är ensam om detta i gänget av förtroendevalda....?

Händelseförloppet får mig att minnas en "Dajm och en Expressen", för det var väl det som Mona Sahlin köpte ut på tjänstekortet. Hon belastades med att ha "lånat" 60000 ur statens kassa, och fick betala tillbaka och ta time out under ett år - men tillbaka kom hon. Skulle du om du försett dig med 60000 kronor få komma tillbaka till din arbetsplats?? -Skulle inte tro det va - förtroendet skulle vara förbrukat - men inte om du är förtroendevald.

Ska man sluta förvånas och uppröras  --  eller ska man sluta rösta  --  eller kommer politikerna själva att ta tag i detta och sanera sina led på ett trovärdigt sätt...  vad tror du ?? Efter, över, ett halvt sekels erfarenhet har jag lite svårt att tro på det senare.

Jag har sagt det förut - Läs George Orwell - "The Animal farm" - "Djurfarmen" - det stämmer så fruktansvärt bra.

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar