måndag 5 september 2011

Konsekvent........??

Sverige har fått en ny djurart. Njaaaa...., inte riktigt sant, den har varit på gång sedan början på 80-talet. Men inte blivit så spridd eller allmän. Den har till dags dato  knappt kommit över 200 individer i antal, så det finns stora risker för inavel. Precis som vargen kan den sprida rabies och dvärgbandmask, och också gå hårt åt småviltet.  Skillnad mot vargen är att den här är tillåten att jaga året runt. Vid årets älgjakt ska man även fånga, kastrera och märka dem med GPS. Ja inte är det för att som med vargen skydda dem. Näää..., det är så att de är väldigt trogna sin partner, och när de sedan släpps så söker de upp den. Då vet man var bägge är så man kan ta två på en smäll, och i bästa fall även ungarna. Det som skiljer dem från vargen är att de aldrig tidigare funnits i vårt land - utan är en invandrare som kommer österifrån, och som har en bättre förökningsförmåga än vargen - annars är de ganska lika i konsekvenser - ja det förstås de kan aldrig utgöra ett fysiskt hot för en människa, hundar eller andra tamdjur såsom vargen kan göra, och att vi bestämt oss för att utrota dem. Vilken art det rör sig om......? Ja just det, det kanske man måste nämna också - så för er som inte redan gissat - så är det  den lilla Mårdhunden (Nyctereutes procyonoides) som nu ska utrotas.

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar