fredag 16 september 2011

Fortsättning Jag en liten parasit....... del 5

Tänkte återgå till min serie om parasiter - hur var det då med dig och mig? Påverkas vi av parasiter?
Jo, människor med toxoplasma i kroppen har precis som gnagare också ett förändrat beteendemönster. Men det är osäkert hur uttalat det är. Analyser har dock visat att personer som bär på parasiten avviker på flera olika sätt. Män har en tendens att bli neurotiska, osäkra och undviker nya företeelser. Kvinnor med toxoplasma däremot betecknas som känslomässigt varmare och mer utåtriktade än obesmittade individer.
Dessutom har infekterade personer visat sig ha långsammare reaktioner, vilket kanske är en förklaring till att de också har en högre risk att råka ut för trafikolyckor, enligt statistik från sjukhus i både Tjeckien och Turkiet. Det finns också teorier om att toxoplasma kan spela en roll för uppkomsten av vissa psykiska sjukdomar. Men vi ingår inte i parasitens naturliga livscykel, inga  personlighetsförändringar kan få oss att bli uppätna av en katt. Så  toxoplasmans påverkan på våra hjärnor är en ren bieffekt - vi är en s.k dead-end-host för parasiten.
Men det utesluter inte att det kan finnas andra parasiter som styr oss. Vi har i så fall bara inte upptäckt dem än.
Kanske det är en liten parasit som gör att jag har en faiblesse för ficklampor och pennor........!!!!

G.O.M.


G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar