fredag 16 september 2011

Fortsättning Jag en liten Parasit, den lilla hjärnätaren - del 6

Fortsätter min serie om olika äckliga parasiter - fram för allt för att jag fascineras av deras förmåga att hitta en livsnisch. Tycker du det blir för mycket så kan du väl skriva en kommentar.

Här kommer berättelsen om en liten bagge med namnet Naegleria fowleri. En encellig organism som framlever sin tillvaro i sötvatten - dammar, sjöar, vattendrag, simbassänger som inte klorbehandlats, och som  har en hög vattentemperatur som gemensam faktor. Den upptäcktes i Australien 1964, och sedan dess har man konstaterat att den lilla baggen kan ge upphov till en elak hjärnhinneinflammation med dödlig utgång i 93% av fallen. Ofta sägs den vara en amöba, vilket är fel då den tillhör en grupp som heter Percolozoa, som är protozoer och som kan transformeras mellan amöba- flagell- och cyst-stadie. Det senare tar den till när förhållandena är sådana att den har svårt att överleva, och den kan då ligga vilande flera år. Både flagell och amöba stadiet är rörliga.
På människa tar sig parasiten in via nässlemhinnan via luktnerverna upp i hjärnan – där den börjar konsumera vävnaden. Kroppen börjar försvara sig och det bildas en inflammation. De första symtomen dyker upp 1-14 dagar efter infektion och består av förändring av smak och luktupplevelser, huvudvärk, yrsel, illamående, stel nacke men även hallucinationer, förvirring och kramper. Döden inträder oftast 7 – 14 dagar efter uppträdande av symtomen.
Man kan försöka behandla patienten med olika typer av antibiotika och antiparasitära preparat men prognosen är mycket dålig.
Som tur är så är sjukdomen inte vanlig:
under en 70-års period har 121 människor dött i USA av parasiten. 30 av dessa infekterades i badbassänger mellan åren 2001-2010.
16 personer I det gamla Tjeckoslovakien mellan åren 1962-1965 (alla fallen infekterades i samma simbassäng)
8 fall i Nya Zealand mellan 1968 – 1978 (samtliga hade badat i varma källor)
2 personer i Pakistan 2010 – en av dessa infekterades I samband med nässköljning......!

Jaha……, kommer jag nu att sluta bada i bassänger med varmt vatten – nä, knappast. Chansen att drabbas  är mikroskopisk, 1 på 40- 50 miljoner, det är farligare att gå över gatan eller äta en seg biff – så jag kommer att fortsätta bada. Men håll med om att det är lite spännande att läsa om en varelse som kallas hjärnätare – och som faktiskt är det – och nästan 100% dödlig, brrrrrrrrrrrrrrrrrr………………………………..


G.O.M.
G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar