fredag 23 november 2012

Stoppa våldet

Ett stående inslag i den svenska debatten om våld i det svenska samhället är att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vad jag inte förstår är varför ska man bara stoppa det våldet....? Vore det inte mer logiskt att plädera för att stoppa allt våld...?
Under 2011 begicks 89500 misshandelsbrott i Sverige enligt  Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Av det totala antalet misshandelsfall var 28000 riktade mot kvinnor över 18 år. I 21000 av fallen kände kvinnan gärningsmannen och i 15000 av dessa var  gärningsmannen någon som kvinnan hade eller tidigare hade haft en nära relation med. Misshandel av män förekom i 42400 fall, och i 11500 fall var de drabbade barn. Av samtliga misshandelsfall begicks ungefär 13500 av kvinnor, 76000 av män.

Är våldet mot kvinnor värre än våldet mot män och barn...? Man kan få det intrycket när man följer debatten. Jag säger inte att kvinnomisshandel på något sätt ska nonchaleras - vill bara att all misshandel ska uppmärksammas och bekämpas - även den mot män och barn. Spelar ingen roll om förövaren är man eller kvinna - det ska bara inte existera. Vi måste alla hjälpas åt att bekämpa detta - börja redan från barnaåren, i familjen - fortsätta i skolan - och alltid ta vårt ansvar som vuxna.
STOPPA MÄNNISKORS VÅLD MOT MÄNNISKOR...!!!!
G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar