fredag 4 september 2015

Läste just att det aldrig pågått så mycket forskning kring toxoplasma som det gör nu. Att den skulle ha inverkan på vårt beteende verkar mer och mer troligt.Därför tänkte jag vara lite slö och köra en repris på ett inlägg som jag hade i en hel serie som handlade om parasiter - Här kommer inlägget från 2011 med titeln - "Jag en liten parasit..." och underrubriken "Toxoplasma".

Det är inte bara insekter som kan bli styrda eller personlighetsförändrade av sina parasiter. Det drabbar också däggdjur. Kanske även dig och mig. De flesta katter bär på en inälvsparasit vid namn toxoplasma. De mikroskopiska djuren lägger sina ägg i kattens tunntarm. Äggen följer med kattens avföring ut i naturen – eller ner i närmsta sandlåda. De utkläckta parasiterna kan sedan leva i alla varmblodiga djur, alltså både hos däggdjur och hos fåglar. De håller mest till i muskelvävnad och i hjärnan hos sina värddjur.
Det är lätt att råka ut för toxoplasma, till exempel genom kontakt med kattspillning, eller hantering av rått kött från ett infekterat djur. Man räknar med att upp till en fjärdedel av alla svenskar bär på infektionen. I andra länder är den ännu vanligare. Förekomsten ligger på över 80 procent i Brasilien och Frankrike.
Parasiten är svår att helt bli av med. Den lever ett stilla liv i små cystor i muskler och hjärna. Men de flesta människor med normalt immunförsvar lever med parasiterna utan besvär.
Men de kanske gör sig påminda ändå...............
För några år sedan upptäckte forskare i Oxford att råttor med toxoplasmainfektion hade tappat respekten för katter. Råttorna fick gå i en labyrint där forskarna placerat katturin i ett av hörnen. Normala råttor skyr kattlukten som pesten och skulle aldrig stanna kvar på en plats där en katt lättat sin blåsa. Men toxoplasmainfekterade råttor var helt obekymrade. En del av dem tycktes till och med attraherade av den farliga doften. Samma sak har visat sig gälla infekterade möss. De går inte ur vägen för en katt.
Parasiten styr sitt värddjur för att den ska kunna sprida sig optimalt. Toxoplasma vill hamna i en katt, det är det enda stället där den kan föröka. Alltså ser den till att värddjuret hamnar inuti en katt. Toxoplasma finns i djurens hjärna, och koncentrationen är särskilt stor i amygdala. Den del av hjärnan som är central för bland annat rädsla. Påverkas människor av parasiten?
Jo, människor med toxoplasma i kroppen har precis som gnagare också ett förändrat beteendemönster. Men det är osäkert hur uttalat det är. Analyser har dock visat att personer som bär på parasiten avviker på flera olika sätt. Män har en tendens att bli neurotiska, osäkra och undviker nya företeelser. Kvinnor med toxoplasma däremot betecknas som känslomässigt varmare och mer utåtriktade än obesmittade individer.
Från http://www.parasitesinhumans.org/toxoplasma-gondii.html
Dessutom har infekterade personer visat sig ha långsammare reaktioner, vilket kanske är en förklaring till att de också har en högre risk att råka ut för trafikolyckor, enligt statistik från sjukhus i både Tjeckien och Turkiet. Det finns också teorier om att toxoplasma kan spela en roll för uppkomsten av vissa psykiska sjukdomar. Men vi ingår inte i parasitens naturliga livscykel, inga personlighetsförändringar kan få oss att bli uppätna av en katt. Så toxoplasmans påverkan på våra hjärnor är en ren bieffekt - vi är en s.k dead-end-host för parasiten.
Men det utesluter inte att det kan finnas andra parasiter som styr oss. Vi har i så fall bara inte upptäckt dem än.
Kanske det är en liten parasit som gör att jag har en faiblesse för ficklampor och pennor........!!!!


Det senaste som framkommit är att individer med ett defekt immunförsvar kan drabbas av hjärtmuskel- eller hjärnhinneinflammation, två tillstånd som kan vara direkt livshotande. Den typen av direkta skador av parasiten är tack och lov ganska ovanliga. Mer skrämmande är de indirekta effekterna - trafik-, arbetsplatsolyckor och självmord som bedöms vara mycket mer talrika och eventuellt skördar fler offer än malaria!! Parasiten har under de senaste åren förknippats med Alzheimer, Parkinson, epilepsi, autism, tvångssyndrom och bipolär sjukdom. En lite märklig iakttagelse är att män med parasiten är mer benägna att bära gamla skrynkliga kläder  medan infekterade kvinnor väljer dyra designade kläder!!! Infekterade män verkar ha en större attraktionskraft på oinfekterade  kvinnor, men har oftast färre vänner än oinfekterade män.  En förklaring till detta anses kunna vara att infekterade män får en ökning av testosteronnivåerna.  De infekterade männen är också mer inåtvända och misstänksamma medan infekterade kvinnor är mer utåtriktade och tillitsfulla. Låter märkligt - alltså inte att kvinnor kan vara "utåtriktade och tillitsfulla", utan hela den palett av sjukdomar och symtom som parasiten misstänks kunna ge upphov till! Eventuellt är parasiten också sexuellt överförbar.Vill ni veta mer så läs senaste numret (09-2015) av "Allt om Vetenskap".

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar