lördag 26 september 2015

Filosofins övergång till religion och dess marknadsföring....!

Bild från http://theowlpress.me/2014/06/30/abrahams-mistake/
Otäckt med händelsen i Mina utanför Mecka i Saudiarabien, då över 700 muslimska pilgrimer trampades till döds och 800 skadades vid stenkastningsceremonin under årets hajj. Ceremonin symboliserar stening av självaste djävulen och går till så att pilgrimerna två dagar i rad, kastar sten på tre väggar (tidigare pelare), sju stenar/vägg ska träffa. Ursprunget till ceremonin går ända tillbaka till tiden för Abrahams egen hajj,då han stenade tre pelare som symboliserade frestelsen att inte lyda Gud. Steningen av pelarna representerar också ett förnekande av människans interna frestelser och står symboliskt för att förkasta sina låga begär och önskningar. Alla tre stenarna kan sägas representera djävulen.
Det hela börjar med att Abraham inte hade någon avkomma. Både Abraham och hans hustru Sara ville ha en avkomma men eftersom Sara var till åren kommen (75 år) så ville hon att Abraham skulle använda sin tjänarinna Hagar till att skapa barnet. Så skedde och barnet föddes när Abraham var 86 år och gavs namnet Ismael!! Emellertid uttalade sig Gud över det hela och sa " om Ismael särskilt att han kommer att bli som en vild åsna ; hans hand skall vara mot alla och allas hand mot honom, och han kommer att leva i fientlighet mot alla sina bröder". Gud meddelade också Abraham att hans hustru Sara skulle föda en son, som han fick i uppdrag att nämna Isak. Han fick dessutom veta att han med sin avkomma skulle ge upphov till tolv hövdingar och att Gud skulle göra honom till ett stort folk.Ett år senare födde Sara, 90 år gammal,  Ismael halvbror Isak.  Isak och Ismael kom inte överens och Sara ville att Abraham skulle förskjuta Hagar och Ismael. Detta skedde också när Gud hade uttalat sig i frågan och tog ställning för Isak och Sara. Så Hagar och Ismael kördes ut i öknen. Det är en lång historia och vill ni veta mer så är det Första Mosebok i Bibeln som gäller
Bild från http://www.kurser.se/kurs/historia-religion


  • Den första och största pelaren representerar Abrahams frestelse att motsätta sig sin Guds begäran att förkasta Ismael (Ismail).  
  • Den andra pelaren representerar Abrahams frestelse att ge efter för sin tjänarinna Hagar (Hadjar) böner att inte förskjuta henne och Ismael.
  • Den tredje pelaren representerar Abrahams frestelse att lyssna på Ismaels böner för att undvika att offras. 

Visst är det märkligt  vad vi har med oss för tro och traditioner genom årtusendena. Och Islam är ju inte unik i detta sammanhang - se på nattvarden inom kristendomen. En symbolisk handling där man symboliskt äter upp guds kropp och dricker hans blod. Eller de buddhistiska bönerullarna. Stora trärullar där man ristat in böner så att när man snurrar rullen så upprepas bönen - det gör det lite enklare att be. Och det finns massor av ytterligare exempel.
Ännu märkligare är att kloka människor kan gå på detta och tro att det kan gynna dom. För i samtliga dessa tre exempel så är det ju egoistiska skäl till att man genomför handlingarna - man vill göra intryck på sin Gud och därmed få de fördelar som hör samman med det.
Men egentligen så tror jag att de här traditionerna/sederna/riterna har sin grund i något helt annat. Det alla religioner har gemensamt är att de en gång har börjat med en enskild människa som trott sig veta något mer än alla andra och som haft förmågan att sprida sin filosofi. När den har spridit sig till tillräckligt många och över stora geografiska områden så dyker dom upp som inser att just den filosofin kan ge makt eller/och rikedom om man inbillar alla de troende att man har tolkningsföreträde och representerar trons sanning - jämför katolska kyrkans under medeltiden med avlatsbrev där man kunde köpa sig fri från en synd man begått. Då blir det också intressant att med alla medel sprida filosofin - eftersom ju större områden , och fler människor, man omfattar desto större förtjänst - jämför Korsriddarna och dagens
Bild från -  https://imuslims.wordpress.com/2011/04/
Islamiska staten (ISIS). När en enskild människa filosofi har övergått i en "styrelse" och fått en administration kring sig då har en religion uppstått. Men det gäller det att hålla ihop den troende skaran, få dom att känna sig som ett. Det kan man uppnå genom att utmåla alla härligheter som de troende kommer att uppnå bara de håller sig till den rätta religionen - evigt liv, paradis osv. Och naturligtvis det motsatta alla hemskheter som drabbar de som inte är med. Ett sammanhållande grepp är också att införa riter och traditioner som dels imponerar men som också får utförarna att känna sig delaktiga och samhörighet med hela den grupp som deltar.
Egentligen påminner det hela om modern marknadsföring, man förstärker bilden av produkten i konsumentens medvetande. Och vi går på det hela - vi vill ju så gärna ha det lite bättre och helst fortsätta våra liv i ett paradis.
Eller vad tror ni.......???
G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar