fredag 28 augusti 2015

Törstig...?

Bilden är från http://www.svensktvatten.se/Om-Svenskt-Vatten/Gemensam-
informationssatsning/Fototavling/
Foto: André Marklund Tekniska kontoret, Skellefteå kommun 
Bilden har undertexten:
 Njut av möjligheten att kunna fylla hela glaset
med rent vatten. Långt ifrån alla kan det
." Och G.O.M. kan bara
instämma och konstatera att det blir tydligen bara färre och
färre som kan det.
Kände att jag inte kunde avhålla er från detta. forskare vid Stockholms Universitet har beräknat att vi globalt har överskridit gränsen för hur mycket sötvatten vi kan konsumera. När det gäller tillgången på sötvatten är det inte bara det vi direkt utnyttjar inom hushållen, industrin eller till bevattning som påverkar resursen. Även nyttjandet av vattenkraften, skogsvården, jordbruket spelar in. Det handlar till stor del om att mycket av det vi människor gör, kalhyggen, vattendammar, ökning av jordbruk, kala jordytor ökar vattenavdunstningen. Det vill säga vatten som ska ner till grundvattnet för att vi ska kunna utnyttja det går upp i ånga. Man anser att 33% av de globalt största 37 grundvattendepåerna inte får tillräcklig påfyllnad, utan uttaget överskrider tillrinningen!! De områden som är värst drabbade är först och främst Arabiska halvön följt av Nordvästra Indien och Pakistan samt Nordafrika. Det understryker det jag skrev i ett tidigare inlägg "Armageddon" den 25 juli detta år.
Själv läste jag om detta i Allt om Vetenskap (den bästa populärvetenskapliga tidskrift som ges ut på svenska) - Vill du läsa mer om eländet så kan du göra det här.
G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar