fredag 5 juni 2015

Fattar våra politiker sina beslut utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet eller bara utifrån att fixa sitt omval.....!

Beslut ska fattas utifrån kunskap för att ge ett bra resultat. Bra resultat från våra beslut är något som vi alla strävar efter i vardagen. Inte minst inom sjukvården, domstolsväsendet, trafikverket osv - där fel beslut kan få drastiska konsekvenser för människor. I ännu högre grad gäller det våra politiker som är de som fattar de beslut som ligger till grund för vårt samhälle.
Bild från: http://www.smastaden.se/

Jag har snart levt i 65 år - jag har sett olika politiker och regeringar komma och gå. Mina första 16-17 år kan jag nog erkänna att jag inte var så politiskt insatt eller ens intresserad, men under gymnasietiden väcktes mitt intresse (tack Carl Kavaleff min historielärare). Fram till mitten-slutet 1980-talet upplevde jag att de beslut som politikerna i Regering, riksdag, länsstyrelse, landstinget, kommunen tog var något jag antingen sympatiserade med och tyckte vara bra, eller tyckte var helt åt skogen även om jag förstod orsaken till besluten - det fanns liksom en röd tråd från verkligheten till beslutet. Politisk ideologi var inte något som övertrumfade verkligheten utan som fick komma i andra hand när det fanns utrymme för det. Det viktigaste var ett bra beslut för samhället. Sedan dess upplever jag att besluten har glidit längre och längre från våra behov och vår verklighet och numera grundas på politikernas ideologiska, populistiska skäl. Det verkar till och med som de frångår och bortser från kunskap från forskare och expertmyndigheter. Ett exempel är riksrevisionens senaste granskning av UD:s hanterande av bistånd till internationella organisationer (om tolv miljarder) - det senaste på 3 miljarder till Palestina - bedöms som "inte öppet och transparent" vilket gör att det inte går att bedöma om "bistånds pengar går till organisationer som är effektiva och uppnår bra resultat". Ett annat verkar vara det som jag tagit upp i mitt förra inlägg "Hyckleri daterat 30 maj 2015, se nedan. Felaktiga beslut, som fattas på felaktiga grunder på myndighetsnivå leder till att barn inte lär sig läsa, unga står utan bostad, skattepengar används ineffektivt, osv. Kan det vara så att politikerna prioriterar sin ideologi framför den konkreta verkligheten, att de fattar beslut utifrån att bli omvalda, att de föredrar att genomföra det de ser genom sina färgade glasögon istället för vad verkligheten visar,
Bild från: http://miscareaeurocivicaromana.
blogspot.se/2011/07/toleranta-intoleranta-
fanatism-educatie.html
 Man kan få intrycket när man ser hur politiker försöker hämma framförandet av fakta som inte passar i deras ideologiska värld. Ta tex Bosse Ringholms (S) nedläggning av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi när de framförde alltför regeringskritiska rapporter. Likaså hotade Anders Borg (M) att skära ner på Finanspolitiska rådets anslag efter att de kritiserat hans politik 2010. Ibland får man också intrycket att vissa expertmyndigheter har tagit politisk ställning och istället för att vara just expert framför fakta utifrån politiskt färgade glasögon. På "den gamla goda tiden" (man får faktiskt skriva så när man snart ska fylla 65) så var det en hederskodex att acceptera evidensbaserade fakta från om man så utalade sig som individ, förening, organisation eller myndighet. Nu får jag intrycket att man skiter i motsägande evidens och bara lägger fram sina "fakta" med högre röst.


Styrs vi av ett gäng "ideologsubjektiva" fanatiker som har hittat vägen till "köttgrytan" ... ? 
Eller är det jag som har fel glasögon på mig .... ?

Läs mer HÄR

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar