onsdag 26 november 2014

Internationella Mans-/Kvinno-/Barn- dagen

Bild frånhttp://www.bobnet.se/images/kvinna&man.jpg
Har ni hört talas om Internationella mansdagen. Jag har aldrig hört om den!! Den infaller sedan 1999 årligen den 19 november, dvs förra veckan. Vem som införde den har jag ingen aning om. Internationellt så är mansdagen lika stor som internationella kvinnodagen, dvs större än i Sverige. Den firas aktivt enligt uppgift i Trinidad och Tobago, Jamaica, Australien, Indien, Italien, USA, Nya Zeeland, Brasilien, Moldavien, Haiti, St Ketts och Nevis, Portugal, Singapore, Malta, Sydafrika, Ghana, Botswana, Angola, Zimbabwe, Kroatien, Uganda , Chile, Ungern, Irland, Peru, Kanada, Kina, Vietnam, Pakistan, Danmark, Norge, Guyana, Nederländerna, Belgien, Georgien, Argentina, Mexiko, Tyskland, Österrike, Spanien, Frankrike och Storbritannien.
Avsikten med Mansdagen beslutades 2009 att vara:
 • främja positiva manliga förebilder, inte bara filmstjärnor och idrottsmän, utan även vanliga män som lever anständiga och hederliga liv.
 • fira männens positiva bidrag till samhället, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och för miljön.
 • ha fokus på mäns hälsa och välbefinnande, socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
 • belysa diskriminering mot män i socialomsorg, sociala attityder och förväntningar samt lag och rätt.
 • förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet.
 • skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential.

Här saknar jag : "Arbeta för pojkars och flickors lika förutsättningar inom grundskola och gymnasiala  studier". Där en faktor är att pojkar inte är studiemogna vid 6-9 års ålder beroende på deras motoriska mognad och att praxis inom det nuvarande skolsystemet inte hanterar tonårspojkars utåtagerande beteende.

Bild från: http://www.lyckobloggen.se/wp-content/uploads/
2011/09/jamstalldhet.gif
Vill du läsa mer om Internationella mansdagen så har de en hemsida HÄR.Sedan kan jag notera att den internationella barndagen infaller dagen därpå, den 20 november.Den hör samman med Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter från den 20 november 1989. Varje land beslutar själv när dagen firas. I Sverige har vi valt att Barnens dag ska infalla den 13 maj varje år. Något direkt firande brukar det väl inte vara några enstaka lokala arrangemang med lotterier och liknande. Det ryktas att i Sverige så samlas olika barnrättsorganisationer den 20 november för att arrangera aktiviteter där barn och unga deltar. I Finland är den 20 november barnens rättigheters dag, då alla delar av samhället ska fokusera på barnets behov och rättigheter.
Sedan har vi också Internationella kvinnodagen. Den inträffar 8 mars varje år och avsikten är att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Den instiftades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Varje år i varje land skulle man på samma dag fira en kvinnodag under parollen: Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism. Sedan dess har den mist sin politiska innebörd och istället blivit en dag då män uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till kvinnan, i samma anda som mors dag eller alla hjärtans dag. Den har med andra ord urholkats och blivit mer som Mors och Fars dag, dvs en dag för affärsmännen. Att det skulle vara kvinnorna själva som hellre ser att de får gåvor istället för att att dagen ska ha mer praktiska mål kan väl inte vara sant, eller....?

Jag tycker den borde ha motsvarande mål som den internationella mansdagen har, dvs:
 • främja positiva kvinnliga förebilder, inte bara kroppsfixerade kvinnliga entertainers/popartister och mannekänger, utan även vanliga kvinnor som lever anständiga och hederliga liv.
 • fira kvinnans positiva bidrag till samhället, gemenskap, familj, äktenskap, barnomsorg och för miljön.
 • ha fokus på kvinnors hälsa och välbefinnande, socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
 • belysa diskriminering mot kvinnor i socialomsorg, sociala attityder och förväntningar samt lag och rätt.
 • förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet.
 • skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential.
När det gäller både den Internationella Mansdagen respektive Kvinnodagen så vore det väl trevligt om det inte bara var några ord på ett papper utan att vi verkligen använde dagarna. Det behöver ju inte vara något märkligt, kanske bara att vi under den dagen ägnar fikarasten eller lunchen till att tillsammans med arbetskamraterna diskutera målen, utan att ta tillfället för att göra negativa utspel om/mot det motsatta könet. Vi skulle till och med kunna slå samman könen och fira både den 20 november och 8 mars och kalla det den internationella människodagen - och behålla våra mål men istället för manliga/kvinnliga, män/kvinnor skriva mänskliga respektive människor.

Bild från http://75procent.spotlife.se/files/2013/07/olika-l%C3%B6ner-m%C3%A4n-kvinnor_beskuren.jpg

"Män och kvinnor ska ha lika förutsättningar i vårt samhälle - men vi måste ändå acceptera de olikheter vi har utifrån våra kön. Dessa ska dock inte läggas oss till last utan ses som ett tillskott som berikar oss som individ, familj, samhälle och nation". (citat: G.O.M.)

Och när det gäller den Internationella Barndagen, så låter de svenska aktiviteterna I mina öron lite flummiga. Som om vi inte riktigt vet vad vi ska göra av dagen. Vad är det som gör att vi tycker vi ska "leka" bort dagen, vore det inte bättre att använda den som en dag för möten med beslutsfattare, specialister och barn kring teman där vi vet att barn är eftersatta. Teman i varje svensk skola "vad vi vill ändra". På varje sjukhus - vad kan vi förbättra för barnen. O.S.V.

Om vi inte använder dessa Internationella XXX-dagar till något vettigt så kan vi väl lika gärna avskaffa dom, eller....!

Nu har jag slut på åsikter och ska ta mig en kaffe och en hembakad kanelbulle (har själv bakat dom).

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar