lördag 6 december 2014

Jag blir så trött på denna lekstuga....!!!

Fantastiskt - jag har anat det men inte fått det bekräftat. Att den svenska demokratin egentligen är en
Bild från http://media.nu/tema/diktatur/
diktatur.
Jag inbillade mig i mitt enfald att demokrati betydde att alla folkvalda (dvs alla röd-gröna, samtliga inom alliansen och alla SD) hade en röst var och att dom fick lägga den hur som helst, och det förslag som fick mest röster genomfördes oavsett om det var mest röd-gröna eller SD eller alliansen. Men så var det inte, och det är det jag anat.


Bild från http://goransalltmojligt.blogspot.se/2013/11/politikerforakt.html


Om jag förstår de röd-gröna och den gode Löfven rätt så har alliansen och SD gjort bort sig genom att inte
rösta som regeringspartiet vill eller genom att alternativt lägga ner sina röster -.......jag säger bara VA..!!!  Om man drar ut konsekvenserna av vad Löfven och de röd-gröna hävdar så innebär det i mina ögon att vi kan avskaffa alla de andra partierna.
Och eftersom alla inom Socialdemokraterna röstar som dom blir tillsagda att göra (så är det inom alla partierna - fyyyyy den som inte är partitrogen vid omröstning) så skulle det egentligen räcka med att en enda gubbe/kvinna satt där trots att de bara hade 37,8% av alla röster och  60,9% röstade på ett annat parti.

Och vad kallar man det när en enda person styr och inte har majoritet - jo DIKTATUR

Min bild av att politiker är som barn som sitter i sandlådan har förstärkts - tyvärr inte minst beroende på Magdalena Anderssons och Löfvens utspel att kalla SD för fascister - ett beteende som jag tycker inte hör hemma bland politiker i Sveriges Riksdag. Man kan tycka vad man vill om SD:s politik precis som man får göra om Sossarnas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets, Centerns, Moderaternas, KDS, Folkpartiets, FI:s - men alla är de valda av svenska folket och har samma rätt att rösta i
Bild från http://kpwebben.se/Lasa/Kropp-och-Knopp/
Carolinas-syskon-bits-rivs-och-slass
riksdagen och har rätt till respekt från övriga delegater. Riksdagen bygger på att alla partier ska jämka sig samman efter bästa förmåga tills man når en majoritet - det kräver samarbete mellan blocken och även med SD. Eftersom alla de andra (alliansen och de röd-gröna) är emot SDs invandringspolitik så är ju de i majoritet då kan det väl inte vara ett problem att ha dom med och samarbeta med i övriga frågor - för visst är vi en demokrati, eller....?
Nä det liknar sandlådan - du får inte vara med för du tycker inte som jag. Jag pratar inte med dig...! Du är så duuuum.....! Jag beklagar men Löfven framstår varken som en demokratins förkämpe eller som en landsfader.

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar