tisdag 18 november 2014

Varför, varför, varför .....!

Från: http://www.filmbasen.se/projekt/v%C3%
A4lkommen-till-sverige
Varför, varför, varför förvånas jag. Varför är jag så godtrogen att jag blir överraskad när jag hör om invandrarverkets samarbete med Sprakab AB. Jag borde vid det här laget veta att varken svenska politiker eller myndigheter kännetecknas av någon lysande effektivitet eller intelligens. Hur kan en myndighet som invandrarverket använda sig av ett privat företag som totalt verkar sakna kvalitetssäkring för en verksamhet där en mänsklig individ (invandrare/flykting) är helt utlämnad till myndigheten. Jag talar naturligtvis om att invandrarverket använder tolkar från Sprakab AB för att kontrollera invandrares ursprung genom det språk/dialekt de använder och kontrollfrågor om detaljer om den hemstad som de anger. Nu har det visat sig att de tolkar
Bild från Sprakab:s egen
hemsida. http://www.sprakab.se/
Sprakab.html
som Sprakab använder långt ifrån är sådana seriösa som de borde vara. De saknar utbildning för språk som de angett att de behärskar, de saknar kunskap om de städer/ områden som de ska " förhöra" invandraren om. De är själva invandrare och  Sprakab har tydligen inte "kunnat" kontrollera de meriter som de angett. Men varför ställer inte myndigheten krav på certifiering genom SWEDAC - det svenska kvalitetssäkringsorganet!! Det som nu hänt är att flera individer får omdömen om att de inte kommer från det land de anger. Det land som Sprakab kommit fram till kanske inte berättigar till asyl och därmed blir de avvisade, dessutom till FEL land. Visst är det genialt. Visst det ursprungliga felet ligger hos Sprakab. Men det är ett privat företag som har för avsikt att göra sina ägare rika. Att de inte har en helt sund affärsmoral är väl inget som förvånar. I dessa tider är det väl nästan ett på att man lyckas lura någon "sucker" på pengar. Att det i dessa fall är stackars invandrare och att det blir drastiska konsekvenser är sånt man får ta om man ska tjäna pengar.....! Den enskilda tjänstemannen hos
Bild från  http://www.tjugofyra7.se/msb/Lindstrom/Lindstrom-11/
Sprakab får uppenbarligen betalt per intervju. I det presenterade fallet (Uppdrag Granskning  12 nov 2014) så var inte tjänstemannen (kodnamn EA20) berättigad till svenskt medborgarskap beroende på brottslighet som han genomfört i Sverige - men betrodd att utföra en analys av flyktingar var han. Kan det vara så att han såg varje interjutillfälle som en chans till inkomst och sket i att han inte behärskade området....? Ärenden där han agerat hade dessutom varit uppe i engelsk domstol eftersom England anlitat Sprakab och den aktuella tjänstemannen och samma sak avslöjats där - dvs att invandrare bedömdes felaktigt. Visst är det otroligt. Men otroligast är att invandrarverket inte har någon kvalitetssäkring...! En svensk myndighet borde veta bättre.....! Förvånad.....?

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar