lördag 10 oktober 2015

Oj, vad vi är bra.....!!!

Bild från http://cdn07.dayviews.com/74/_u1/_u5/_u8/_u3/_u9/_
u3/u1583935/53014_1259082514.jpg
Sverige är ett fantastiskt land!!! Vi ger intrycket av att alla är välkomna hit - att vi är generösa och erbjuder mat och logi under lång tid - dessutom gratis sjukvård och utbildning!!! Visst är det fantastiskt!!! Naturligtvis så gör de signalerna att alla som känner att de inte har några förutsättningar till ett gott liv där de är börjar fundera på att åka hit - inte bara de som flyr från krig och död utan även de som upplever att de inte har resurser att försörja sig och även de som vill fly från sociala och rättsliga konsekvenser i sin hemort. Med andra ord vi skickar ut signalerna att Sverige är ett land av mjölk och honung dit där medborgarna välkomnar alla och staten försörjer alla och ser till att landets innevånare har det bra. Stämmer det?!!
Icke sa Nicke - det är bara en del av alla som vill komma in i Sverige som till sist får det. Det aktuella skälet just nu är att man ska ha skyddsbehov beroende på att man inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet, känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof.
Ett annat skäl är att komma från ett land eller en miljö som Invandrarverket och Regeringen anser förföljer dig på grund av:
 • ras 
 • nationalitet 
 • religiös eller politisk uppfattning 
 • kön 
 • sexuell läggning eller
 • tillhörighet till viss samhällsgrupp.
Och till sist finns det också en s.k. alternativ skyddsstatusförklaring som gäller den som:
 • löper risk att straffas med döden 
 • löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller 
 • som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.
Även om detta låter som allomfattande så är det en stor del av de som kommer hit som skickas tillbaka till sitt hemland. Naturligtvis görs detta först när vi (Invandrarverket) utrett deras skäl för asyl. Detta kan ta ett antal år - ett antal år som den det gäller får lov att leva i ett osäkerhetens limbo. Bidrag på 60skr /dag gör inte tillvaron särskilt positiv på sikt. Även om kost och logi är gratis så blir det ingen guldkant på tillvaron. Vad gör man då - de flesta väntar, väntar, väntar, medan knuten i magen blir större och större. Några går "under jorden" och försörjer sig på att bli utnyttjade av samvetslösa arbetsgivare eller så tar man chansen till ekonomiska medel när den dyker upp. Vad händer sedan? Antingen får man asyl och ska ut i på en ansträngd arbetsmarknad som inte ens kan förse landets redan närvarande medborgare med arbete. Dessutom efter ett par års påtvingad passivitet, mental stress och en oftast bristfällig svenska och kanske avsaknad av utbildning. Tufft!!!!! De som inte får vara kvar skickas tillbaka till sitt hemland där de upplevde de problem som gjorde att de tog steget att ta sig hit. Även de efter ett par års påtvingad passivitet, mental stress och en oftast bristfällig svenska och kanske avsaknad av utbildning. Vore det inte justare att :

 • Informera ärligt internationellt att vi inte ger asyl till alla
 • Kontrollera redan vid gränsen vilka som har asylskäl - de som inte har det åker hem med vändande post.
 • Korta ner invandrarverkets utredningstid, istället för flera år accepteras endast några veckor.
 • Att gå "under jorden" ska inte vara möjligt - kan vi inte kontrollera de som eventuellt endast ska vara här temporärt kan vi ju lika gärna skippa ALL kontroll och bara öppna gränserna

Bild från: http://enochenhalvmeter.blogg.se/category/kvinnans-roll-i-samhallet.html
Istället för att hyckla och framställa oss som den mest omtänksamma, vänliga, generösa nationen, visa oss som vi är - vi tar inte emot alla. Att på "falskaa" premisser "lura" hit dom som inte är berättigade asyl - att logera dom i kanske flera år för att till sist skicka tillbaka dom med flyg kostar miljoner - som bara spenderas utan att något egentligen kommer ut ur det.
Vore det inte bättra att använda våra resurser för att på bästa sätt ta hand om alla svenska medborgare och de flyktingar som faktiskt har skäl att få asyl. Flera av de invandrare som redan finns i landet som jag talat med ifrågasätter varför de som kommer nu lovas mer än vad Sverige kan erbjuda dom som är här. De undrar är det så viktigt för Sverige att framstå som den GODASTE samariten  att vi faktiskt mörkar sanningen. Att av de som fått asyl och redan finns här - många lever på existensminimum, att frustrationen hos många unga tar sig uttryck som att bränna bilar och vandalisering.att våra fattigpensionärer fått 50% sänkta pensioner på nio år, att sjukvården rustar ner, att skolan inte klarar av sin uppgift, att vi har världens högsta marginalskatt, att staten är för feg för att klargöra våra kulturella sedvänjor som tex att vi inte accepterar omskärelse, oskuldskontroll, hedersmord etc, att de infödda svenskarna hycklar att de acceptera allt från andra kulturer  mm mm.

Jag visste inte vad jag skulle svara....!

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar