fredag 22 maj 2015

Idétorka

Bild från: http://1.bp.blogspot.com/-i4TekKS2n1I/
VF-Hp-uw4KI/AAAAAAAAEOs/Sk5jlqQK-Oo/s1600/jula8.gif
Har du tänkt på vad allt går igen? När man passerat 40 så ser man att trender kommer åter - modet tex - kjollängden åker upp och ner med åren. Några tror sig kunna se att det har med ekonomin att göra - goda tider - kjolen åker upp, dåliga tider och den blir längre. När man passerat 50, och börjar få lite perspektiv på tillvaron, så ser man de lite långsammare svängningarna som matvanor (vi behöver fett, kolhydrater är skadligt), pynt och pyssel (Ria Wägner/Ernst), semesterfirande, boende. Och alltsammans hänger samman med att åldersklasserna avlöser varandra - mor och farföräldrarna dör bort och föräldrarna sätter sin prägel på tillvaron tills de försvinner och då helt plötsligt är det din generation som dominerar tills dina barn gör sin stämma hörd och nästa generation och nästa osv - och varje ny generation vill uppfinna hjulet på nytt.. Det som var nytt, blir gammalt och invant och faller i glömska - tills någon kommer på att -Varför har ingen tänkt på det här tidigare, HURRA vad jag är bra - och så är det nytt igen tills det blir gammalt och invant och faller i glömska tills någon kommer på att -Varför har ingen tänkt.......!! OSV..
Bild från: http://www.fib.se/fib_1/baks_899.html
Sedan när man fyllt 60 då man förutom perspektiv på tillvaron också har tillägnat sig en del erfarenheter, livskunskap och tillika i och med åldern besitter en icke föraktlig intelligens då ser man de STORA svängningarna. De som innefattar flera generationer och århundraden i en cykel. Ta till exempel Islamiska Staten (IS), jämför det med korsriddarna på 1000-talet. Visst, två skilda religioner, men samma sjuka beteende. Same shit, different name. Folkförflyttningar beroende på krig och elände - jämför 30-åriga kriget och andra världskriget. Vid bägge dessa och även innan dess, Judarna 500 f.kr., folkvandringstiden år 350-600, hugenotter, goter osv, så har människor flyttats/vandrat  från sina hem till nya hemländer. Alltid beroende på något elände som någon annan grupp dragit igång, krig, svält trångsynthet mm mm.
Bild från: http://fib.se/fib_1/bak_2_2K.jpg
En annan markant svängning är synen på sig själv. Allt är OK bara jag får/får plats. Skiter väl i dig. Because I´m worth it. Efter 1:a och 2:a världskriget så var det tufft för många och det blev för många en självklarhet att hjälpas åt. Sverige i mitt 50, 60 och 70-tal präglades fortfarande av det. Alla hjälptes åt, fördelade om inte lika så i alla fall så att alla fick lite. Nu gäller det att ta hela kakan själv och vara stolt över det....! Påminner lite grann om 1700-talets synsätt på de ofrälse (icke adliga).
Varför går det bara runt, runt, runt - varför lär vi oss aldrig.

Nä nu har jag surrat färdigt - morsning och godbye
G.O.M.

PS Världens bästa tecknare är Hans Lindström  du kan även läsa mer om honom här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar