måndag 29 september 2014

Lite politik att reta upp sig på....

Som pensionär så har jag gott om tid att fundera över tillvaron - i alla fall på morgnarna när jag hoppat ur sängen och har drygt tre timmar på mig innan resten av husets innevånare, dvs min livsledsagarinna, vaknar. När jag går där och tänder i öppna spisen, värmer mitt te, brer mig en ostsmörgås (med paprika eftersom Juliannie sagt att den är en vitaminbomb) och lyssnar på P1. 
Då får man höra att Miljöpartiet och Socialdemokraterna har kommit överens om att göra gymnasiet obligatoriskt och höja lärarlönerna . Det vill säga skolplikt tills man fyllt 18. Ostsmörgåsen sätter sig på tvären i strupen. I vilken värd lever dessa beslutsfattare - tror de verkligen att omotiverade elever blir mer motiverade av skoltvång till myndighetsåldern. Har de inte läst PISA-rapporten - den talar inte om längre skolplikt som en lösning, den talar om arbetsro, lugn i klassen och disciplin. Den säger klart att resultaten inom skolan beror på fler samhällsfaktorer som föräldrar, förväntningar på eleverna, deras självinsikt och inte minst på hur vi i detta samhälle bemöter varandra. PISA antydde att svenska elever kanske inte alltid hade en realistisk självinsikt på sin framtida karriär. Vilket i sin tur är orsakat av oss vuxna. Nu låter jag verkligen som en pensionär men numera verkar det som ingen förväntar sig att man måste anstränga sig för att få ett bra/positivt resultat - det ska liksom komma gratis bara för att man vill.

Från Sjukhusläkaren (http://www.sjukhuslakaren.se/
2010/05/31/lindstrom-jul-igen/)
PISA jämförde också lärarlöner per capita BNP (BNP = värdet av alla varor och tjänster producerade i ett land - utgör ett mått på ett lands levnadsstandard) mellan länder, så ligger Sverige i nivå med Norge, Kina, USA, Israel ungefär i mitten av skalan. Gör man detsamma med skolans ekonomiska resurser så ligger vi också ungefär i mitten på samma nivå som Kina, New Zeeland, Irland, medan USA och Australien ligger efter.Vad drar nu PISA för slutsatser -
PISA-resultaten visar att skolsystemen med höga resultat fördelar resurserna mer rättvist så att skolor med många barn med inlärningsproblem eller skolor i socialt missgynnade områden fick mer resurser. PISA understryker också i sin rapport att de skolor som har den tyngsta undervisningsbördan ska ha de bästa pedagogerna och att dessa bör gynnas lönemässigt. Med andra ord inte alla. Att så få söker till lärarutbildningarna i dag beror inte huvudsakligen på lönenivåerna utan på den orealistiska arbetssituation som lärarna har i skolorna idag. Det finns väl ingen som vill bli utsatt för eländes elände och spott och spe dagarna i ända. 
Bilden från A Barrister on a Budget (http://
barristeronabudget.blogspot.se/2013/08/
learning-your-learning-style.html)

Näää..... . Skolplikt till 18 tror inte jag på - det blir bara ett sätt att dölja arbetslösheten. Och finns det någon som tror att studiemotivationen ökar - nääää... stackars lärare.  Jag tror på en skola som ställer realistiska krav på eleverna, där de som vill och föredrar praktik framför teori kan få komma till en yrkesskola eller om de är totalt skoltrötta få ett lärlingsjobb. Jag vill se en grundskola där alla kan känna sig trygga och få arbetsro. En yrkesskola och gymnasium som ger eleverna utbildning inom de områden som eleven har ett intresse i. Ett samhälle där vi alla visar varandra respekt oavsett om man är läkare, polis, snabbköpsanställd, städare, diskare eller är hemma med barn. och som ger utrymme för allas våra förutsättningar. En annan sak jag funderar på i detta sammanhang är varför ska alla helst ha en akademisk examen, det har gått total inflation i dessa. Är det något socialdemokratiskt arbetarkomplex som ligger bakom? Det är inte klokt att det för lågkvalificerade arbeten krävs akademiska examina. Dessutom så är kvalitén på de svenska akademikerna så urusel så de ligger långt ner vid internationella bedömningar. Enligt uppgift från lärare vid SLU är läs och skrivkunnigheten på förstaårseleverna sådan att kurserna ibland får börja med att lära eleverna hur man uttrycker sig förståeligt!!

Jo, en sak till - posten som andre vice talman. Där vi under flera årtionden haft principen att den platsen ska innehas av någon från det tredje största partiet, dvs efter senaste valet Sverigedemokraterna. Man kan tycka vad man vill om dem - men 13% av Sveriges befolkning har röstat på dem, och det måste vi respektera. Att som Vänsterpartiet och flera andra av våra folkvalda politiker ifrågasätta dem till tillsättningen av vice talman är ett ifrågasättande av valresultatet och därmed av vår demokrati och ovärdigt våra folkvalda.
Att som Rossana Dinamarca/vänsterpartiet iklä sig en t-T-shirt med texten "SD=RASISTER" tycker jag vittnar om osedvanligt dåligt omdöme och säger mer om henne och hennes syn på demokrati än om SD.
Från Father Bens blogg (http://fatherben.se/wordpress/dagens-garv/)

Fan så trött jag blir ibland på den här egotrippade soppan som vi befinner oss i.....!!!G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar