lördag 23 mars 2013

Hur är du...? Vad är du....?

Tänkte idag bli lite filosofisk - troligen beroende på att Nyeva gått en kurs i Human Dynamics. Det är en teori om relationer och kommunikation som startades av en Dr. Sandra Seagals. Det hela bygger på tre principer, den mentala, emotionella och fysiska. Så här beskrivs dom på  Human Dynamics hemsida:
Den mentala principen handlar om tänkandet, värderingar, strukturer, objektivitet och perspektiv. Den ger oss förmåga att överblicka en situation och att ha perspektiv. Utifrån den kan vi hålla koncentration och fokusera på en uppgift och skapa strukturer. När den mentala principen är välutvecklad kan vi handla objektivt och konsekvent.

Den emotionella principen kan hänföras till relationer, känslor, kommunikation och organisation. Den är central i vårt samspel med andra. Den ger oss förmåga att förstå och känna med andra människor och att uppfatta relationer och samband. Den emotionella principen står även för kreativ fantasi och flexibilitet. När den emotionella principen är välutvecklad kan vi knyta positiva kontakter, uppskatta samspelet med andra, vara flexibla och hitta nya kreativa lösningar.

Den fysiska principen är kopplad till konkretisering och praktiskt handlande, till helhet och detaljer. Det är den del av oss som knyter ihop det som varit med nuet och framtiden, ger kontinuitet. Den fysiska principen hjälper oss att förena vad som behöver göras med hur vi ska göra det, liksom att se helheter, funktioner och system. När den fysiska principen är välutvecklad har vi en stark känsla för funktion och sammanhang. Vi värdesätter gruppen och ser lätt praktiska möjligheter.


Teorin är att dessa tre principer finns i olika mängd inom oss och gör oss till dom vi är. Meningen med kursen är att Nyeva ska få kunskap om dessa principer och deras samverkan och då få  lättare att förstå sina medarbetare, varför de är som de är. För en chef innebär kunskapen att man också kan balansera de tre principerna i personalgruppen, så sammansättningen blir optimal för utveckling. 

Eftersom jag nu en gång för alla är G.O.M., tror jag naturligtvis att detta bara är ett nytt sätt att tjäna pengar på människors önskan till en mer harmonisk tillvaro. Det hela bygger på gammal kunskap, men presenterad tillsammans med en pedagogik som gör den mer lättillgänglig för alla oss utan psykologisk examen. Och det är väl OK så länge det inte har några negativa konsekvenser för någon eller några. 
Själv är jag stämplad som Fysiskt-mental i det här gänget. Det innebär att jag:

  • Inför en uppgift startar med att försöka förstå syftet och den praktiska nyttan (absolut)
  • Tar fram fakta/data som relaterar till syfte och mål.
  • Är både systemisk och systematisk. (Vad f-n menas med systemisk i det här sammanhanget)
  • Diagram, figurer, tabeller och modeller samt sammanfattningar är nyckelbegrepp (stämmer bra).
  • Behöver egen tid för att synkronisera tankens, kroppens och omgivningens olika rytmer (Yes, och det störde mig när jag var yngre att jag inte hade en åsikt lika snabbt som mina kamrater)
  • Vill ha saklig och tydlig kommunikation (helt nödvändigt - blir klart irriterad om det är oväsentligt surr).
  • Sammanhang och helhet är viktiga, men man vill inte ha allt för mycket av personliga upplevelser och känslor i samtalet. Detta gäller speciellt i en arbetssituation (det ska vara konkret och målinriktat vilket ofta känslor och personliga upplevelser inte är).
  • Kommunikationen ska helst vara inriktad på att gå framåt eller att t.ex. ha en problemlösande funktion  (självklart). 
Ja, vad säger man, det ser ju ut att stämma bra - men det gör ju oftast också ett horoskop........, så jag vet inte vad jag ska tro! Men skit samma om det får oss att fungera bättre tillsammans som människor.Själv har jag fallit för den ursprungliga Buddhismen, filosofin alltså, inte religionen.
Men mer om det en annan gång.
G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar