söndag 11 december 2011

Fortsättning Jag en liten parasit - Elefantiasis - del 8


Idag är jag inte på skrivhumör – känner mig oengagerad – förmodligen varit lite för intensivt på jobbet sista månaderna. Vad gör man när man inte känner för att skriva något men ändå vill ge er trogna läsare något – joo…., man tar något som man har förberett sedan tidigare. Ännu ett avsnitt i parasitserien – samtidigt visar det här att vi har mycket att vara glada för här uppe i Sverige – inte minst avsaknaden av alla dessa läskiga parasiter.
Elefantiasis av det grekiska ordet ele´phas - 'elefant', är en åkomma som leder till förtjockning och förgrovning av huden, svullna ben och hos män svullna testiklar (basketbollstorlek). Åkomman beror på förändringar i lymfkärlen som leder till störningar i lymfvätskans flöde i dessa (lymfstas). Detta kan orsakas av flera olika anledningar, men det jag ska berätta om är parasitorsakat.
"Bellevue Venus" Oscar G. Mason's
porträtt av kvinna med elefantiases.
Parasitär elefantiasis är orsakad av mikroskopiska trådsmala maskar (nematoder), Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, och B. timori. Parasiterna innehåller en gram-negativ bakterie, Wolbachia, som infekterar insekter och nematoder, och är nödvändig för parasiten, utan den dör den. Bakterien är i övrigt väldigt speciell och nästan värd ett eget inlägg. Bland annat så verkar den ha en förkärlek för honor, eftersom den dödar hanar eller omvandlar dem till honor. Den har också visats ge vissa insektshonor möjlighet till befruktning utan hannar, s.k. partenogenes. Kanske ett framtida biologiskt stridsmedel för extrema feminister.
För att återgå till elefantiasis så verkar det som både maskarna och bakterien behövs för att ge upphov till sjukdomen. Dessa sprids till människa via myggor. Vad jag har förstått så är människan huvudvärd för dessa maskar.  Enligt uppgift ska det på stilla havsöarna finnas en art B. malayi, som har apa och katt som reservoar. I människa/värddjuret lever parasiten i lymfkärlen och orsakar där tilltäppningen som leder till svullnaden i ben och testiklar, ett oerhört lidande, skam för sitt utseende, och till sist död.
Man räknar med att 120 miljoner människor i Afrika och Sydostasien är drabbade och 40 miljoner av dem har utvecklade symtom med svullna ben och genitalier. I områden där parasiten är allmän räknar man med att 10% av kvinnorna har svullna ben medan 50% av männen har svullna testiklar.
Sjukdomen går att behandla med ett vanligt parasitmedel, albendazol. Försök pågår också med att avdöda bakterien med vissa antibiotika för att den vägen ta kål på parasiten. Även ett vaccin sägs vara på gång. Allt detta gör att det ser hoppfullt ut för att elefantiasis ska vara utplånad i en inte alltför avlägsen framtid.

Nog har vi en väldigt trygg tillvaro…….! Men vem vet, kanske klimatförändringen kommer att leda till att även vi får ta del av sådana här små ”godingar”.

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar