onsdag 9 juli 2014

Snart är det val....!!

Bilden från: http://mfstud.blogspot.se/2012_10_01_
archive.html
Hur känns det käre samhällsmedborgare, nu när vi närmar oss demokratins höjdpunkt - det stora valet.....! Den tidpunkt då alla våra politiska representanter ska stå upp, tala för sina åsikter som de anser ska leda Sverige framåt så att vi alla blir lyckligare i ett fantastiskt land som sörjer för sina medborgare. Känner du dig delaktig...? Eller känner du dig som undersåte utlämnad till maktens män och kvinnor som alla slåss om din röst för att själva komma åt makten och lönen hos en styrande politiker. Har du genomskådat marknadsföringens styrmedel i de olika partiernas slogans.  Hur de väljer ut ämnen som de vet ligger oss varmt om hjärtat och kopplar dem till ett löfte - vi ska......., - vi ska.......... . Känner du igen "Rädda Östersjön för Barnens skull". Inte för din och min  eller naturens skull. Nä barnens, för att vi ska reagera utifrån vår medfödda omsorg av barnen och känna dåligt samvete. "Mindre klasser - Mer kunskap" predikar ett parti Återigen appellerar det till vår omsorg om barnen - inte ett ljud om att de undersökningar som gjorts och som visar att det inte handlar om klass-storleken utan om arbetsro, lugn i klassen och disciplin. Vissa politiker verkar helt tappat kontrollen och lovar att avskaffa 40% av den svenska energiförsörjningen (kärnkraften) till 2030 och ersätta den med vind och sol. Ett löfte som får i alla fall mig att undra över hur realistiska och kompetenta representanterna inom det partiet är. När sedan samma parti lovar höja skatten på bl.a. bensin, koldioxid, el och flyg. då börjar jag undra vad de egentligen är de vill uppnå. Jag får en känsla av att de vill forcera en utveckling som vår teknik idag inte mäktar med och att den lilla undersåten ska betala för det. Kanske har det framtida målet blivit till en gud för dem och att uppnå det en religion som motiverar att korset och törnekronan läggs på dig och mig. Nåja, de är inte ensamma om att ha skapat sin egen lilla politiska motsvarighet till "Livets Ord" eller "Maranata" (om ni kommer ihåg den senare).  Vi har numera förutom "LövinsFridolins helvetesförkunnelse", "Reinfeldts arbetsevangelium", "Åkessons U-hjälpsbudskap" och "Schymanska DJAMT-förkunnelsen (Diskriminering JA Men Tvärtom)". Sossarna är svårare att namnge eftersom Stefan Löfvens inte har någon direkt framtoning.Han kommer en halvsläng efter och upprepar vad någon annan redan sagt - det får bli " Magdalena Andersson av guds (dvs Erlander/Sträng/Palme) släkte".
Från Rävörat - :http://foxears.gurka.se/2009/03/02/ar-
demokrati-aldrig-ondska/
Handen på hjärtat kära undersåte - känner du tillit till någon av dessa politiker eller är det samma sörja rätt över. Röstar du på den minst "hopplösa" i brist på bättre...? Är det så...?  Som du vet så utgår demokratin från folket vilket väl ändå måste innebära att vi har den styrning som vi förtjänar...., eller....? Frågan är... - når våra åsikter fram ända dit upp till toppen.......?
En annan fråga, när du röstar har du satt dig in i alla frågor det rör sig om eller tror du bara att du vet. Hur mycket vet du om kärnkraften är den verkligen farlig, är den onödig, eller behöver vi den. Något anser du, men frågan är om du tror att du vet eller om du vet för att du läst på och kan frågan. Här har du en site som jag tycker var intressant och som tänker utanför boxen - Foxears.

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar