tisdag 19 juni 2012

Varg i Veum.......


Visst är den vacker - men tittar den på dig
för att den är nyfiken, kelig eller ser ett
potentiellt bytesdjur......?
Sju hanvargar dödar den skötare som fött upp dom. Visst är det sorgligt. Oavsett vad som orsakade det hela så visar det att varg är ett rovdjur som man ska ha respekt för. Vad är det som gör att vi inte gärna går in till en tam panter men gärna springer in till en tam varg. Är det likheten med människans bästa vän?? Den romantisering av vargen som många, ffa stadsbor, ägnar sig åt har ingen verklighetsanknytning. Jag hävdar bestämt att fortsätter vi med den nuvarande vargpolitiken så kommer vi att få problem. Vi måste visa att människan är farlig och att man skall gå ur vägen för henne oavsett ålder och storlek. Inget djur föds med en inneboende rädsla eller respekt för människan. Det är det djurets föräldrar som överför den egenskapen med sitt beteende. Naturligtvis spelar individens egna erfarenheter in. Jag hävdar fortfarande att vi ska ha varg men vi måste ge den respekt för människan - annars kan det gå som på Kolmården. Det enda sättet är genom jakt. Som jag sagt tidigare - jag bävar för den dag då ett barn som väntar på skolbussen får se en varg och springer......!
Detta gäller naturligtvis också björn - men där har vi redan en ansenlig jakt.

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar