lördag 24 mars 2012

Har du huvudvärk..? -Ta en Mozart..!

Vad lyssnar du på..?

En artikel i New Scientist berättar att klassisk musik förlänger livet - i alla fall på hjärttransplanterade möss. Det japanska försöket utfördes så att  ett antal grupper med möss fick ett nytt hjärta inopererat utan att hänsyn tog till avstötningsfaktorer. Med andra ord skulle samtliga hjärtan stötas bort efter en tid och mössen dö (förmodligen både smärtsamt och ångestdrivande)..! Efter genomförd operation fick grupperna lyssna på olika typer av musik (Opera, klassisk musik, Enya, entongt ljud) - Kontrollgrupper bestående av döva, transplanterade möss fick göra det samma. Längst överlevde de som fått lyssna på opera (La Traviata), 26 dagar. Följda av Mozart-lyssnare 20 dagar, medan Enya och entoniga ljud endast gav en överlevnad på  11 respektive 7 dagar. Samtliga döva möss överlevde endast 7 dagar. Blodprov visade att de möss som lyssnat på opera och klassisk musik hade lägre koncentrationer av interleukin-2 och gamma interferon – två ämnen som ökar inflammationsreaktioner och lägre koncentrationer av interleukins 4 och 10 som minskar sådana. Med andra ord musiken fungerade som en Ipren eller Alvedon i det att den fungerade antiinflammatoriskt..!! Vad lär man sig av detta - jag lär mig två saker -   Det ska f-n vara försöksmus i Japan..!! och Klassisk musik är aldrig fel.


Såg dessutom att DN idag den 24 varnade för högre dödlighet när vi ställer om till sommartid - det blir en omställning att gå upp en timme tidigare och för några av oss räcker det för att hjärtat ska säga ifrån att nu är det nog. Kanske ska ta fram min gamla Free-style och ladda den med Mozart.

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar