lördag 25 juli 2015

Armageddon...

Ni som läste mitt förra blogginlägg kommer kanske ihåg att det fanns med ett avsnitt som handlade om överbefolkning. Närmare bestämt skrev jag :
"Den andra stora övergripande frågan (i 70-talets Sverige-min kommentar)var överbefolkningen i världen och hur maten skulle räcka åt oss alla. Antalet människor på jorden närmade sig då enligt alla beräkningar 4 miljarder. Detta var något oerhört och forskare varnade för att när befolkningen kom upp i 6 miljarder skulle jorden inte kunna förse oss med mat. Nu har vi passerat 7 miljarder och fortfarande har vi mat - men ur länge till....?".
Jag tror fortfarande att det är människans ödesfråga. Det ligger inte i oss som art att begränsa vår reproduktion. Som hos allt levande på denna jord är det och överlevnad de primära grundinstinkterna.
Bilden föreställer London och kommer från: National Geographic
http://natgeo.se/droppen-som-fick-baegaren-att-rinna-oever
Vi ser oss som en överlägsen art som har lämnat allt vad djuriska instinkter heter och intellektuellt kan se förbi våra subjektiva behov. Men glöm det - vi bedrar oss själva bara för att få tillfredsställa våra primära instinkter. Se bara på den fetmaepidemi som grasserar i västvärlden. Instinktmässigt tycker vi att det som innehåller mycket energi är gott eftersom det en gång i tidernas begynnelse var en bristvara för oss. Den som hade genen som gjorde att fett och kolhydrater smakade gott och därför drog i sig allt av det när det dök upp hade bättre förutsättningar att överleva. Idag föreligger egentligen inte det behovet men instinkten finns kvar och inte kan vi "tänka" bort den. På samma sätt är det med reproduktionen - och förmodligen ligger den "djupare" än smaken för energirik föda.
Om man tar det senaste århundradets befolkningsstatistik och lägger in i ett diagram får man en vacker kurva med exponentiell tillväxt. Drar man ut den så ser man att runt 2050 kommer vi att vara runt 9 miljarder och 50 år senare 12 - 15 miljarder innevånare. Detta naturligtvis förutsatt att inget extremt inträffar som decimerar innevånarna på vår jord - meteor eller en ny digerdöd.
Vad kommer detta att leda till? Först och främst att jordens resurser kommer att minska. Utvecklingsländerna kommer att ställa krav på att få ta del av samma standard som vi i de rika I-länderna levt i under flera århundraden. Resurser i form av mineraler och energi kommer att
Bild från  http://majanordstrom.blogg.se/hjartatat
vanster/2012/october/vi-maste-prata-om-antropocen.html
konsumeras i en allt högre takt med brist och förstörd miljö som följd. Effekterna kommer att synas först där jordens resurser redan nu är bristfälliga - dvs i de så kallade U-länderna. En extremt ökande befolkning och brist på livsnödvändiga resurser kommer naturligtvis att leda till folkvandringar. Vi i det rika Norden kommer att klara oss länge men lita på att det även kommer att drabba oss. Till en början kommer energi och naturresurser i form av mineraler, konstgödning etc vara de faktorer som alla behöver och vill tillskansa sig - och det märker vi tendenserna till redan nu. På slutet kommer de stora bristvarorna som man kommer att föra krig kring, både mellan länder, samhällen och individer, att vara f
öda och vatten.

Nä nu får det sluta regna och bli sol ute - jag börjar ledsna på det här vädret....!

G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar