måndag 4 augusti 2014

Ebola

Har ni funderat över det senaste utbrottet av Ebola i Afrika?
Ebola tillhör en grupp sjukdomar som tillsammans går under benämningen  Hemorragiska febrar (blödarfeber). De är samtliga virusorsakade och mycket allvarliga
Här är några exempel   Marburg, Ebola (filoviridae), Lassa (arenavirus), Rift Valley och Krim-Kongo  (bunyaviridae), Det finns ytterligare blödarfebrar dock inte så allvarliga, Denguefeber och Gula Febern (flavivirus) och Sorkfeber (hantavirus). Den senare förekommande i Sverige. I det här inlägget ska jag ta upp de mer allvarliga, alltså Marburg, Ebola, Lassa, Rift Valley och Krim-Kongo. De sista tre ska jag ta upp i ett kommande blogginlägg.
De virus som orsakar sjukdomarna har det gemensamt att de skadar blodkärlen och förändrar blodets förmåga att koagulera (stelna, bilda sårskorpa). Konsekvensen blir att blodkärlen sluter inte tätt
De första symtomen är diffusa och influensaliknande, huvudvärk, frossa, feber, muskelvärk – men kan också bestå i ögonirritationer, diarré, illamående och kräkningar.
Senare (dagar) kommer blödningar i hud (blåmärken) och från inre organ.
Efter ytterligare någon vecka kommer kulmen med antingen tillfrisknande eller död.
Ebola virus - från: http://truthfed.com/
2014/08/01/ebola-followed-by-martial-law-c
oming-to-america/
Dödligheten varierar mellan de olika virusen. Elakast verkar Ebola vara med en dödlighet varierande mellan 50-90%, Marburg 25-80, Lassafeber 15-20 medan för Rift Valley det rör sig om några procent.
Virusens ursprung varierar. För Ebola och Marburg har det länge varit relativt okänt men nu tror man sig veta att fruktätande fladermöss är virusets naturliga värddjur. Viruset sprids till människa genom hantering och förtäring av dessa. För Lassa är det gnagare som är reservoaren och till människa sprids det genom aerosoler och direktkontakt. Slutligen Rift Valley är en allvarlig sjukdom på boskap och kan spridas från dessa till människa genom myggor, fästingar, aerosoler och direktkontakt.
Samtliga kan också spridas från människa till människa genom direktkontakt eller kontakt med kroppsvätskor. Än så länge verkar ingen av dem luftburen som tex influensa.
Kan vara ett första tecken om man haft
kontakt med ebola
Från: http://guardianlv.com/2014/05/
ebola-outbreak-confirmed-to-have-
spread-to-sierra-leone/
Alla dessa sjukdomar har stor påverkan på de befolkningar som drabbas dels kulturellt/socialt eftersom hela samhällen måste sättas under karantänsliknande förhållanden, begravningar, skötsel av sjuka kan inte utföras så som traditionerna kräver. Sedan Rift Valley har en förödande effekt på boskapen inom ett drabbat område – mycket hög dödlighet på får och getter som är många familjers enda ekonomiska kapital.
Behandling är med antivirala medel kan hjälpa om patienten kommer in i tid. Men beroende på de allmänna symtom som sjukdomarna har i början så kommer de oftast in sent och då är effekten mer begränsad. Det som kan göras då är att ge understödjande och smärtlindrande medicinering.
All hantering av sjuka eller misstänkt infekterade, deras sängkläder, ägodelar måste utföras med säker skyddsutrustning engångsrock med plastad front och plastade armar, P3-klassat andningsskydd, dubbla par skyddshandskar samt visir eller skyddsglasögon.
 
När man reser i drabbade länder SKA man undvika kontakt med gnagare, fladdermöss och apor (precis som att man ska undvika att hantera katter och hundar i länder med rabies eller Echinococcos (tex rävens dvärgbandmask))
G.O.M.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar